فهرست اصلی

ردیف

شرح وظایف دفتر کارآفرینی و اشتغال

1

برگزاری همایش ها یا نشست های در ارتباط با کارآفرینی با دعوت از کارآفرینان استانی و ملی

2

شرکت نمایشگاه های دستاوردهای پژوهشی و ارائه محصولات و یافته های مرکز

3

جستجو، ارزیابی و معرفی فرصت های شغلی معتبر برای دانشجویان و دانش آموختگان مرکز در حوزه های آموزشی ذیربط

4

برگزاری نمایشگاه و مسابقات مرتبط  با حوزه کارآفرینی و اشتغال

(کارگاه، نشست، سمینار، همایش)

5

شناسایی و حمایت از ایده ها، طرح های کارآفرینی و پروژه های برتر دانشجویی مورد نیاز جامعه

6

بازدید از محیط فعالیت کارآفرینان موفق و اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان

7

آموزش و آگاه سازی اساتید مرکز در حوزه کارآفرینی و اشتغال

8

مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی حوزه پژوهش و ارتباط با جامعه

9

همکاری در انتشار نشریه مرتبط با ماموریت مرکز در حوزه کارآفرینی و اشتغال

10

ارائه خدمات مشاوره ای و کلینیکی مرتبط با کارآفرینی

11

همکاری با حوزه ارتباط با جامعه در نظارت بر اجرای درس کارورزی با هدف اشتغال دانشجویان مرکز

12

حمایت از برگزاری جشنواره، نمایشگاه، سمینار، مسابقات و همایش های خارج از مرکز

13

چاپ کتاب و مقاله در حوزه های کارآفرینی و اشتغال

14

شرکت فعالانه در جلسات هم انديشي ملی و استانی مرتبط با حوزه کارآفرینی و اشتغال

15

حمایت و توسعه کسب ‌وکارهای کوچک و دانش‌محور

16

شناسایی فرصت های شغلی موجود در دنیا و امکان سنجی بومی سازی آنها و تعریف رشته های مرتبط آموزشی در مرکز

17

ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعات دانش آموختگان و اطلاع رسانی و برگزاری همایش های سالانه با دانش آموختگان با هدف کارآفرینی و اشتغال زایی

18

بسترسازی و ایجاد مرکز رشد خوشه های فناور

19

اطلاع رسانی مستمر فعالیت ها در قالب سایت، شبکه های اجتماعی، بورد و... و تهیه گزارشات عملکردی مقطعی و سالانه